Kalendarz

  • 21 stycznia 2019

    Podróże astralne, Atu XVII tarota: Gwiazda

  • 9 lutego 2019

    Inicjacje w Triadzie Człowieka Ziemi

  • 10 lutego 2019

    Msza gnostycka