Kalendarz

 • 26 września 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 10 października 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 28 października 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 2 listopada 2019

  Inicjacje IV' & PI

 • 11 listopada 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 9 grudnia 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 23 grudnia 2019

  Spotkanie zamknięte

 • 22 lutego 2020

  Inicjacje w Triadzie Człowieka Ziemi

 • 23 lutego 2020

  Msza Gnostycka

 • 21 marca 2020

  Inicjacje IV & PI

 • 19 września 2020

  Inicjacje w Triadzie Człowieka Ziemi