Spotkanie 6 marca

Wszystkich członków O.T.O. zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone hermeneutyce świętych ksiąg thelemy.

W trakcie spotkania omówimy treść  Liber Liberi vel Lapidis Lazuli.

Aleister Crowley streścił tę księgę następująco:

„Naturę Liber VII doskonale opisuje jej tytuł. Jej siedem rozdziałów nawiązuje do siedmiu planet. Opisuje ona w magicznym języku inicjację Mistrza Świątyni.”